Pratik e-İmza Sözlüğü

e-İmza çözümleri ile imzalama işlemi yapıp zamandan kazanmak

Elektronik imza günden güne daha fazla gelişen bir teknoloji. Bu gelişim de beraberinde pek çok yeni kavramı getiriyor. e-İmza kullanmak ile ilgili yeni kavramlar ise kullanıcıların kafasında soru işaretlerinin oluşmasına neden olabiliyor.

Tüm bu soru işaretlerini ortadan kaldırmak için e-İmza ile ilgili her şeyin ortak noktası olarak ArkSigner e-İmza Sözlüğünü beğenilerinize sunuyoruz. İşte e-İmza ile ilgili kavramlar ve tanımları!

Sözlük

Açık Anahtar Altyapısı (PKI): Dijital anahtarları ve sertifikaları yöneten, imzalayanın gerçekliğini ve belgenin bütünlüğünü doğrulamak için bir yol sağlayarak güvenli elektronik imzalara olanak tanıyan bir çerçeve.

API (Uygulama Programlama Arayüzü): Farklı yazılım uygulamalarının birbirleriyle iletişim ve etkileşim kurmasına olanak tanıyan ve eİmza platformlarıyla üçüncü taraf entegrasyonlarını mümkün kılan bir dizi kural ve protokol.

Belge Doğrulama: Genellikle dijital imzalar, zaman damgaları ve şifreleme kullanılarak bir belgenin gerçekliğini doğrulama süreci

Belge İş Akışı: Bir belgenin oluşturulmasından imzalanmasına ve dağıtımına kadar geçtiği, süreçleri kolaylaştırmak için genellikle elektronik imza platformlarında otomatikleştirilen adımlar dizisi.

Belge İşaretleme: Bir eİmza platformundaki bir belgeye açıklama ekleme veya yorum yapma yeteneği, işbirliğini ve geri bildirimi kolaylaştırır.

Biyometrik İmza: Güvenliği artırmak ve sahteciliği önlemek için parmak izi, yüz tanıma veya ses tanıma gibi benzersiz fiziksel özellikler kullanılarak oluşturulan bir e-İmza.

Bulut tabanlı e-İmza: Bulut sunucularında barındırılan ve internet erişimi olan herhangi bir cihazdan erişilebilen elektronik imza çözümleri. İşletmeler için kolaylık ve ölçeklenebilirlik sunarlar. Bkz. Aç Bak İmzala.

CAdes: Word’e imza atmak için kullanılan e-İmza çeşidi.

Dijital İmza: Bir belgenin veya mesajın gerçekliğini ve bütünlüğünü doğrulamak için kriptografik teknikler kullanan bir elektronik imza türüdür. Temel elektronik imzalara kıyasla daha yüksek bir güvenlik seviyesi sağlar.

e-İmza Kart Okuyucu: Elektronik imza SIM kartlarının okunmasını ve kullanılır hale gelmesini sağlayan donanım ürünleridir.

e-İmza Sertifikası: Elektronik ortamda yasal olarak belge imzalamak için kullanılan ögeleri içeren, kişiye özel ve kriptografik olarak üretilen dijital sertifikadır.

Elektronik İmza (eİmza): Bir kişinin el yazısı imzasının dijital bir temsili veya elektronik belgeleri imzalamak için kullanılan, rızasını veya onayını gösteren benzersiz bir işaret.

Elektronik İmza Pad'i: El yazısı elektronik imzaları doğrudan dijital bir belge üzerine kaydeden ve genellikle fiziksel iş ortamlarında yüz yüze imzalama için kullanılan bir cihaz.

FTP (File Transfer Protocol): Dosyaların bir bilgisayardan diğerine ağ üzerinden iletilmesini sağlayan bir iletişim protokolüdür. FTP, genellikle bilgisayarlar arasında dosya paylaşımı yapmak veya web sunucularına dosyalar yüklemek için kullanılır.

Gelişmiş Elektronik İmza (AES): Kimlik doğrulama ve inkar etmeme için belirli yasal gereklilikleri karşılayan, genellikle yüksek değerli veya yasal olarak bağlayıcı işlemler için kullanılan bir elektronik imza türü.

HSM (Hardware Security Modem): Kriptografik işlemlerin gerçekleştirildiği ve kritik anahtarların saklandığı, yüksek düzeyde güvenlik sağlayan bir donanım cihazıdır.

İmza Sonrası Doğrulama: Bir belgeye uygulandıktan sonra elektronik imzaların gerçekliğini bağımsız olarak doğrulamaya yönelik süreçler ve araçlar.

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta): İçeriği değiştirilemeyen, açıldığı ve okunduğu inkâr edilemeyen, tarih ve içerik olarak kalıcı olarak kayıt altında tutulan ve kesin delil olarak sayılan elektronik posta çeşididir.

Kimlik Belgesi ile İmzalama: Kimlik belirten çiplik belgeler kullanılarak yapılan yasal elektronik imzalama işlemi.

Mobil İmzalama: Mobil operatörler tarafından sağlanan ve mobil cihaz kayıtları üzerinden imzalama yapmayı sağlayan elektronik imza türüdür.

PAdes: PDF’e imza atmak için kullanılan e-İmza çeşidi.

Sözleşme Döngüsü Yönetimi (CLM): İmzalanacak sözleşmelerde belgelerin oluşturulması, düzenlenmesi, imzacılara ulaştırılması ve doğrulanması süreçlerini kapsayan genel iş akışı sürecidir.

Uzaktan İmzalama: İnternete bağlı bir bilgisayar veya mobil cihaz kullanarak, fiziksel varlığa ihtiyaç duymadan herhangi bir yerden bir belgeyi elektronik olarak imzalama yeteneği.

XAdes: XML uzantılı belgeleri imzalamak için kullanılan e-İmza çeşidi.

Zaman Damgası: Elektronik imzanın bir belgeye uygulandığı tam tarih ve saati gösteren bir kayıt. Zaman damgaları, imzaların kronolojik sırasını kanıtlamak ve belgenin bütünlüğünü sağlamak için kullanılır.  

Haber bültenimize abone olun
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.